Разводът по взаимно съгласие – цивилизованият край на брака

Според новия семеен кодекс, който е в сила от 1 октомври 2009 година, отпада забраната за развод по взаимно съгласие преди изтичането на 3 години от сключването на брака.

Каквито и да са законите, едно нещо е ясно – разводът по взаимно съгласие е най-цивилизованият начин, по който може да се приключи един граждански брак. Той се предпочита от повечето двойки, които са стигнали до разтрогване на брака си. Това е бърз и лесен начин за прекратяване на отношенията между двама души, запазвайки коректността помежду им. Двойките, които се развеждат прибягват до компетентен адвокат за развод, с цел улесняване на цялостната процедура на развода.

Ако се изберете да се разведете не по цивилизования начин, трябва да се въоръжите с търпение за дългия съдебен процес, който предстои. Обикновено, когато се стигне до развод по вина само на единия съпруг, съдът помага на съпрузите да се помирят. съдът ги напътства да уредят доброволно спора между тях. За съжаление това често води не до помирение, а до отлагане на заседанието и удължаване на съдебната процедура.

Ако ползвате професионални адвокатски услуги за развод и сте избрали класическия развод, трябва да знаете ,ч е всички въпроси, които са обвързани с последиците от него се решават от съда, въз основа на представените доказателства. Какво означава това? Това значи, че вместо Вие да преценявате, преценява съдията, което често не удовлетворява съпрузите.

Защо да изберем разводът по взаимно съгласие? Този вид развод обикновено приключва с едно съдебно заседание. Бракът се прекратява бързо, без да се търсят причините за разтрогването му. Ако искате да се разведете бързо и цивилизовано, направете го с развод по взаимно съгласие. В този случай и двамата съпрузи са доволни от решението на съда.