Модернизирана географска карта на България в интернет

Модернизираната географска карта на България вече е в интернет

За щастие, живеем в 21-ви век, който се обвързва със скоростното развитие на технологиите. Ако до преди десетилетие, все още използвахме хартиени карти за ориентация, то днес всичко бива дигитално и намирането на правилния път от точка до точка става за секунди. В следващите няколко изречения ще ви запознаем с една модернизирана географска карта на България в marshruti.eu, която можете да използвате по всяко време, напълно безплатно. Достатъчно е само да посетите сайта marshruti.eu.

Не е тайна, че напредналите възможности на технологиите ни осигуряват редица удобства. Започвайки от намирането на най-прекия път до желана от нас дестинация, преминавайки през изчисляване на времетраенето на пътуването и километрите, за да достигнем чак до сателитен образ на улиците, градовете, местностите. Разбира се, всичко това можете да притежавате като опции, ако имате под ръка навигация/GPS. За хората, които все още не са си купили – на мода са хартиените карти или обикновените изображения на географска карта на България в интернет. Поне така беше до скоро.

Модернизирана географска карта на България в интернет

След като вече знаете, че може да се възползвате от модернизирана карта на страната напълно безплатно, онлайн – ето и какви опции ви предлага тя. На първо място, този инструмент играе ролята на навигация. Достатъчно е да зададете начална и крайна точка на пътуване, за да ви изобрази, оцветен в синьо, най-прекия път. Изчислява времетраенето на пътуването, ако шофирате със 100 км/ч за междуградски маршрути и 35-40 км/ч за градски маршрути.

Показва още километрите и подробно описание на всяко действие, което трябва да направите, от типа на „завийте на ляво“. Получавате надеждна информация за улиците, градовете, магистралите и всички обекти в близост до вас, по време на пътуването. Сателитният образ е изключително полезен, ако искате да откриете местност, до която не сте пътували преди. Можете да променяте вече зададения маршрут, придърпвайки синята линия на пътя към някоя друга точка на картата. Така, информацията под навигацията ви се променя, според новодобавеното попълнение към маршрута, но запазва началната и крайната точка.

Съществуват още редица опции, от които можете да се възползвате. За да узнаете още по какъв начин модернизираната географска карта на България може да ви бъде от полза, посетете marshruti.eu, още сега.