Има ли бизнес коучинг, с който да очакваме бързи резултати?

Като мениджъри, вероятно знаете, че за много голяма част от резултатите сте отговори именно вие. Знаете също, че това не е лека задача, да можете да работите в много аспекти и при това да бъдете адекватни и концентрирани през цялото време. Всеки човек има своите спадове и моментни слабости, които могат да се отразят на усещането му за ефективност. За да не изпадате в мрачни мисли или просто за да подобрите нивото си на работа , можете да се запознаете с метода бизнес коучинг от vt-bg.com Това е тренинг, който се изразява в индивидуални срещи с водещ – коуч, който сам по себе си е професионалист и е преминал през всички нива в йерархията. Опитният коуч може да ви да де много добра обратна връзка, както за вас, така и за вашата работа.
Има ли бизнес коучинг, с който да очакваме бързи резултати?
Срещите, които се провеждат веднъж или два пъти седмично с коуча, се случват в реална работна среда, при това, според уговорката ви. Всяка сесия продължава средно около един час, а целият период на един бизнес коучинг се случва около три месеца, което също е гъвкаво и зависи от двамата. Преди да запознае същинската част, се прави интервю с мениджъра, по врем на което се определя настоящото ниво на умения на мениджъра и това какво той смята, че е добре да развие. Прави се план за действие, като се набелязват целите и времето за тяхното изпълнение. Така коучът може да онагледи за вас резултатите от сесиите.

По време на сесиите на всеки бизнес коучинг, водещият наблюдава развитието на мениджъра, както и начините, по които се отразява подходът към спецификата на дейността. Не е лесно да се управлява времето и личните ресурси, но с подходящите насоки, може да се постигнат много добри резултати. Ще бъдете съветвани и подкрепяни, но готови решения не очаквайте. Идеята е да развиете собствените си умения в максимална степен, за да можете да ги използвате успешно и занапред. Запознайте се с подробностите в сайта и разпределете сами своето време за учене.