Ведическта астрология и индуизъм

Ведите са основните текстове на индуизма и се делят както следва: Веди-четири основни текста, Упаведи-второстепенни ведически текстове (Аюрведа и Йога например) и Веданги-помощни текстове, които представляват и ключ към разчитането на самите Веди.
Най-важната от всички Веданги е Джиотиш или Ведическа астрология, а останалите пет се занимават с езика на Ведите във всеки негов аспект (граматика, фонетика, етимология и т.н.) . Ведическата астрология се различава от приетата на Запад по доста аспекти и дори обяснява защо, когато четем всекидневния си хороскоп, не откриваме почти нищо общо с реалността. Това се дължи на факта, че традицията при западната астрология е да се отчитат проекциите на съзвездията върху земните тропици, като не се отчита проблемът, който създава отклонението на земната ос всяка година. На второ място за разлика от западната астрономия, която ту приема Плутон за планета, ту му отнема този статут, ведическата астрология разполага с точно определени критерии за това дали едно небесно тяло е планета:

1.Това трябва да бъде подвижно небесно тяло или геометрична точка със силово поле.
2.Трябва да има видима орбита около Земята.
3.Трябва да бъде видима- директно или индиректно с просто око.
4.Наклона на орбитата на това небесно тяло или геометрична точка спрямо еклиптиката на планетата Земя трябва да бъде в зоната на Зодиака.
5.Неговия период на сидерално завъртане трябва да бъде такъв, че да има отношение към оптималната продължителност на човешкия живот.
Ведическта астрология и индуизъм
Индуизмът, както и ведическата астрология разчита много на интуицията,но времето и практиката е доказала, както и развитието на самата наука,че съществуват много неща невидими за човешкото око. И тъй като индуизмът и неговата наука за небесните тела са изпреварили западната науката в много отношения. Пример за това са и липсващите в западната традиция фини планети Кету и Раху, а също и противоречивия статут на Луната и Слънцето спрямо определянето им като небесни тела различни от планети.