Какво трябва да знаем за мълниеприемник с изпреварващо действие?

С напредване на технологиите осигуряваме все по-благоприятна среда за разгръщане потенциала на унищожителната мощ на мълнията.

Изградената електропреносна мрежа, интернет мрежите, небостъргачи и други високи сгради създават опасна среда, където мълния може да нанесе непредвидими щети и да вземе много жертви. За
щастие обаче точно технологиите ни предлагат и далеч по-добра мълниезащита от тази, с която са разполагали предишните поколения. Нещо повече – мълниезащитата на сградите е заложена в действащи законови разпоредби и е необходимо да се обръща внимание дали всяка сграда без значение предназначението и възрастта й дали има изградена и изправна мълниезащитна инсталация.

Какво трябва да знаем за мълниеприемник с изпреварващо действие?

Мълниепримниците с изпреварващо действие на mylniezashtita.eu са много по-надеждна защита от старите гръмоотводи. Причините за това са няколко, но ще се спрем на най-важните показатели, по които приемници с изпреварващо действие превъзхождат обикновените от типа Франклинов прът, например.

Те притежават йонизираща глава, която е чувствителна към повишаване интензивността на електромагнитното поле по време на буря. Така има възможност да реагира и изпрати противоположно зареден възходящ лидер към мълниеносния облак в отговор на низходящия лидер, спускащ се от него. Така мълнията е „обезвредена“ преди да е достигнала дори мълниеприемника, камо ли защитаваната сграда или земята. Ако се случи мълниеприемник с изпреварващо действие да бъде ударен от мълния токът преминава през периферията и достига токоотводите без да засегне трансформатора му, което му осигурява напрактика неограничена работоспособност.

Мълниезащитата с изпреварващо действие неутрализира мълнията преди да е влязла в досег с приемника и бързината на действието се изчислява посредством формули, а тестването става в лабораторни условия на база сравнение с Франклинов прът, както и в естествени условия по време на буря.Приемници с изпреварващо действие позят над 20000 обекта по цял свят между които Нотр Дам в Париж и летището Амам в Йордания. Този тип мълниеприемници с изпреварващо действие са достъпни у нас на повече от конкурентни цени от Диком ЕООД.