Грешки при строежа на нова сграда

Три грешки в строежа на нова сграда, които една строителна фирма може да допусне

Тъй като изграждането на жилищна сграда е продължителен и труден процес, неговото начало трябва да се планира внимателно, да се избере подходящият парцел и да се действа по всички дейности чак до боядисването и откриването на обекта. Понякога се случва обаче някоя строителна фирма да допусне грешки в строителството, заради лошо планиране, някои пропуски, които в следствие се оказват доста големи, както и заради недобре разпределен бюджет. Тези неща оскъпява строежа, забавят го и водят до големи загуби за строителния предприемач.

За да бъде една строителна фирма успешна, решенията които взема, трябва да бъдат предварително проучени от специалисти и да се направи стройна организация.

Основни грешки, които една строителна фирма може да допусне в процеса на строеж:

  • Пренебрегване на важността на документацията

Подготвянето на цялостната документация е едно от нещата, които изискват много време и усилия. За да може една строителна фирма да започне строеж, тя трябва да се сдобие с всички необходими разрешителни, планове, чертежи и проекти, които трябва да отговарят на всички изисквания и стандарти за строеж.

Същинската работа започва едва след като предприемачът получи одобрение. Този период може да продължи няколко месеца, затова той трябва да се въоръжи с търпение и да предвиди средствата, които ще отдели за бюджет.

  • Недостатъчно проучване на мястото за строеж

За да получи строителната фирма достатъчно информация относно терена, предприемачът трябва да проучи следните неща:

 

  1. Тип на терена – хълмист, равен и др.
  2. Почва – глинеста, песъчлива и др.
  3. Застрояване в съседство на терена: това ще се отрази на гледката в новата сграда.
  4. Наличие на електропровод за високо напрежение
  5. Наличието на канализация
  • Нереално изчисляване на общата стойност на сградата

Нереално е да считате, че можете да изчислите предварително стойността на строеж, тъй като всеки проект е индивидуален и не може да се поставят строги граници, в които да се впишете. Все пак, за да добиете някаква приблизителна представа за стойността на проекта, не ограничавайте проучването си единствено до сайтове и обяви на други строителни фирми. Консултирайте се със специалисти в областта, които да се запознаят с проекта ви обстойно и да проучат свързаните с него фактори, за да могат да определят конкретна ценова рамка.