Какъв уред се използва при детектора на лъжата?

Изпитвали ли сте затруднения в разрешаването на даден казус, в който са замесени лица, чиято невинност е особено съмнителна?

Ако това е така, може би много добре познавате усещането „в задънена улица“, а липсата на доказателства могат само да ви доведат до безсъние, а това до изтощение и се оформя един омагьосан кръг, който според сложността на ситуацията може да влоши и здравето ви. Как можем да се справим в подобна ситуация, независимо дали става дума за обвинения по наш адрес или от наша страна? Можем да потърсим услугите на детектор на лъжата, които вече се предлагат и у нас, както в София, така и в други градове и то съвсем професионално.

Какъв уред се използва при детектора на лъжата?

Какъв уред се използва при детектора на лъжата? Центърът за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“, работи с техника, произведена от Lafayette в САЩ и такава се използва от службите за сигурност по света. Уредът, наречен полиграф, което буквално означава „много записи“, в миналото изписвани с мастило от писци, в настоящият си подобрен вариант е дигитален. Той отчита промените в сърдечната дейност и дишането, както и в кожната проводимост, с помощта на датчици, прикрепени за тялото на изследваното лице, които са свързани с апаратурата.

Как точно работи детекторът на лъжата? След среща с лицето – възложител, се оформя план за действие, като на база на подадената информация, се прави детайлен анализ на всички подробности по казуса. Фиксират се темите, които ще включва тестът и се подготвят въпросите. Преди да се пристъпи към същинският тест, се прави предварително интервю с изследваните лица, за да се запознаят с метода и въпросите, както и за да им бъдат снети биографични данни и данни за здравословното състояние, както и степента на адекватност. Специалистите подхождат с коректен тон и оформят въпросите така, че те да бъдат разбираеми и да може да им бъде даден еднозначен отговор. За какво най-често се стига до детектора на лъжата? Казусите могат да бъдат и лични и професионални, като е важно да се уточни, че изследването е доброволно. То се провежда само след предварително подписаното съгласие от лицата, които ще бъдат подложени на теста.

Какъв уред се използва при детектора на лъжата?

Големите компании, които работят с повече хора и където съществува риск от измами и изтичане на фирмена информация, използват детектора на лъжата, както при входящото интервю за работа, така и за периодична проверка на лоялността на своите служители. За повече на брой изследвани лица, Центърът предлага абонаментни цени. Как се определя кой е замесен в дадена кражба, измама или друго неправомерно действие, ако възможностите са много? В такъв случай всички служители се подлагат на теста и само тези, които нямат нищо общо с конкретния проблем, могат да преминат успешно теста. Всички останали, които са замесени пряко или косвено с казуса, ще бъдат разпознати. За разкриване на случаите на насилие, детекторът на лъжата може да покаже кой е насилникът, както и дали потърпевшото лице не прикрива насилника. Специалистите, които провеждат изследването са категорични, че методът работи безотказно и дава отлични резултати. За максимална сигурност, всяко изследване се следи от супервайзъри – експерти от Америка и България (от Backster, Assess и APA). Вижте повече за детектора на лъжата, за метода и видовете услуги и преценете колко дълго можете да издържите на тежестта на недоказаните тези, независимо от чия страна.