Кога се ползват полиграфските услуги

Дали имате сериозни основания да подозирате някого в измама или сериозно криминално нарушение, вероятно бихте искали час по-скоро да разберете истината. Цялата публикация „Кога се ползват полиграфските услуги“

Историята на детектора на лъжата

Без абсолютно никакво съмнение можем да заявим, че детекторът на лъжата е един от най-използваните уреди за установяване на истината.  Цялата публикация „Историята на детектора на лъжата“

Еволюция на полиграфа

Още от дълбока древност лъжата и истината били трудно разграничими. Древните хора създавали странни неща, с които да могат да разграничават истината от лъжата. Физиологичното и психичното състояние на заподозрения били в основата на създаваните от тях методи. Цялата публикация „Еволюция на полиграфа“