Разводът по взаимно съгласие – цивилизованият край на брака

Според новия семеен кодекс, който е в сила от 1 октомври 2009 година, отпада забраната за развод по взаимно съгласие преди изтичането на 3 години от сключването на брака. Цялата публикация „Разводът по взаимно съгласие – цивилизованият край на брака“