Какъв уред се използва при детектора на лъжата?

Изпитвали ли сте затруднения в разрешаването на даден казус, в който са замесени лица, чиято невинност е особено съмнителна? Цялата публикация „Какъв уред се използва при детектора на лъжата?“

Историята на детектора на лъжата

Без абсолютно никакво съмнение можем да заявим, че детекторът на лъжата е един от най-използваните уреди за установяване на истината.  Цялата публикация „Историята на детектора на лъжата“