Полезни съвети за европейско финансиране

Запознати ли сте как можете да получите финансиране, кандидатствайки по някой европейски проект.  Цялата публикация „Полезни съвети за европейско финансиране“