Какъв уред се използва при детектора на лъжата?

Изпитвали ли сте затруднения в разрешаването на даден казус, в който са замесени лица, чиято невинност е особено съмнителна? Цялата публикация „Какъв уред се използва при детектора на лъжата?“