МОГА ЛИ ДА СЕ ЯВЯВАМ БЕЗ АДВОКАТ В СЪДА

Задачата и работата на всеки добър адвокат по граждански и търговски дела е да подпомогне своя клиент, като му разясни основните въпроси, които ще се разглеждат в едно съдебно заседание. Цялата публикация МОГА ЛИ ДА СЕ ЯВЯВАМ БЕЗ АДВОКАТ В СЪДА